Spółka typu spin-out powstała przy
    Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

O firmie

Flavopharma Sp. z o o. jest łódzką prywatną spółką założoną przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2011 roku. Spółka ma charakter spółki start-up oraz spin-out, która została powołana w wyniku realizacji dużego projektu finansowanego w ramach funduszy strukturalnych UE (7,1 mln zł, lata realizacji 2009-2013) „Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych – FLAWOPIRYNA”. Szczegółowe informacje o projekcie Flawopiryna. (tutaj)
Spółka koncentruje się na zastosowaniu naturalnych ekstraktów roślinnych jako farmaceutyków (suplementy diety, żywność funkcjonalna, produkty lecznicze) w profilaktyce chorób układu krążenia. Flagowym projektem spółki jest wprowadzenie na rynek preparatu Flawopiryna.

Spółka oferuje ponadto usługi badawcze i doradcze. Szczegóły w zakładce Oferta.

Zespół obejmuje naukowców o uznanym dorobku naukowym i organizacyjnym (patrz niżej).Choroby sercowo-naczyniowe stanowią istotny problem społeczny. Dochodzi do nich gdy agregujące w naczyniu płytki krwi blokują przepływ krwi w naczyniach co może prowadzić do zawału mięśnia sercowego czy udaru niedokrwiennego mózgu. Pacjenci z rozpoznaną chorobą otrzymują leki hamujące nadmierną agregację płytek krwi. A co z osobami, które nie przeszły jeszcze incydentu niedokrwiennego, a obawiają się, że może je to spotkać? Powodów do takich obaw może dostarczyć nadwaga, podwyższony poziom cholesterolu lub triglicerydów, siedzący tryb życia, nadciśnienie, cukrzyca czy palenie tytoniu. Należy pamiętać, że już sam wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Te osoby, a jest ich w Polsce ok 1 mln, natomiast w krajach Unii Europejskiej ok. 12 mln mają dziś do dyspozycji głównie profilaktykę opierającą się na zmianie stylu życia i wykluczeniu czynników ryzyka na które mają wpływ. Jedynym środkiem farmakologicznym stosowanym w prewencji pierwotnej tj. zapobieganiu pierwszego incydentu, jest aspiryna, ale jak pokazały badania kliniczne skutki uboczne jej stosowania nie równoważą potencjalnych korzyści. Ten stan rzeczy skłonił nas, naukowców pracujących na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UMED), zajmujących się od wielu lat płytkami krwi do stworzenia preparatu, który będąc uzupełnieniem diety i naturalnej profilaktyki mógłby wypełnić tę niszę. Nadaliśmy mu nazwę Flawopiryna by podkreślić, że chcemy stworzyć preparat roślinny bogaty we flawonoidy, który miałby zastąpić aspirynę.
Kwas acetylosalicylowy (ASA), znany powszechnie jako aspiryna, zmniejsza ryzyko zawału u mężczyzn w 32 % i udaru u kobiet w 17%, jednak jego długotrwałe stosowanie zwiększa ryzyko krwawienia i innych niekorzystnych zdarzeń (wpływ na śluzówkę żołądka). Zaleca się, aby ASA stosować (dzienna dawka 75 mg) wyłącznie u pacjentów będących w grupie ryzyka wystąpienia zgonu z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych, gdy wskaźnik ryzyka SCORE > 5 %.
Co z osobami, których wskaźnik SCORE mieści się w przedziale pomiędzy  1 - 5%?
Jak hamować nadmierną agregację płytek krwi w takiej grupie?
Celem spółki jest wprowadzenie na rynek preparatu polifenolowego o właściwościach prozdrowotnych. Aby tego dokonać musimy osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest zarejestrowanie preparatu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. By opracowany przez nas ekstrakt mógł zostać zarejestrowany konieczne jest takie przeniesienie technologii jego produkcji ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej, które pozostanie w zgodzie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności.

Drugim celem jest uzyskanie oświadczenia zdrowotnego. Takie oświadczenie to sformułowanie jakim informuje się o korzystnym działaniu suplementu diety. Zgodnie z nowymi regulacjami wspólnotowymi wymaga ono poparcia badaniami z udziałem ludzi i jest opiniowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przedstawiciele kilku podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek suplementy diety wyrazili wstępne zainteresowanie włączeniem preparatu Flawopiryna™ do swojej oferty. Uzależnili oni jednak podjęcie decyzji biznesowych od wyników badań z udziałem ludzi.
Nasz zespół
Flavophrama posiada kompetentny zarząd oraz bardzo dobrze przygotowany naukowo zespół. Prezesem spółki jest dr Tomasz Przygodzki, posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym wysokobudżetowymi projektami typu B+R, we współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwaniu funduszy i inwestorów.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z naukowców będących wynalazcami preparatu Flawopiryna posiadającymi wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w dziedzinie hemostazy i farmakologii chorób układu krążenia
dr hab. Jacek Golański, dr Marcin Różalski, mgr Mikołaj Gurdała

Konsultant Naukowy spółki Flavopharma
Profesor Cezary Watala jest wybitnym ekspertem w dziedzinie hemostazy. Autor ponad 200 publikacji naukowych (IF łącznie około 220). Liczba cytowań=2210 [1846 bez autocytowań]; h-index=23). W ostatnich 10 lat brał udział w 12 projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, w szczególności jako koordynator projektu: „Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych – FLAWOPIRYNA” (budżet 7,1 mln zł). Autor i współautor 5 wniosków patentowych i patentów.
Copyright Nazwa.pl