Spółka typu spin-out powstała przy
    Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Oferta

Suplement diety z oświadczeniem zdrowotnym
www.flavocard.com

Niezależnie od flagowego projektu spółki tj. preparatu Flawopiryna, pragniemy przedstawić ofertę usługowego prowadzenia badań przedklinicznych, dotyczących układu hemostazy, a w szczególności metodologią badania funkcji płytek krwi. Ofertę kierujemy do podmiotów zajmujących się wprowadzaniem nowych substancjami o działaniu przeciwpłytkowym.

Badania które możemy wykonać obejmują agregometrię impedancyjną i optyczną, cytometrię przepływową i adhezję płytek krwi do wybranych białek w warunkach przepływu. Jesteśmy w stanie wykonać zarówno pomiary na materiale ludzkim jak i zwierzęcym włącznie z uprzednią suplementacją zwierząt badanymi preparatami. Ponadto możemy zaproponować usługi w zakresie monitorowania leczenia przeciwpłytkowego.
Szczegółowa oferta wykonania badań z zakresu laboratoryjnej diagnostyki hemostazy zostanie przedstawiona na stronie www.diaghemostaza.pl
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w aplikowaniu o fundusze na badania naukowe finansowane ze źródeł budżetowych (KBN, MNiSW, NCN), funduszy strukturalnych UE oraz grantów międzynarodowych, spółka oferuje doradztwo, szkolenia oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia projektów badawczych, badawczo-rozwojowych czy szkoleniowych. Flavopharma może podjąć się zarówno kompleksowego przygotowania wniosku o grant, studium wykonalności, budżetu i harmonogramu czy opracowania umowy konsorcjum lub może prowadzić usługi doradcze w tym zakresie. Na życzenie klienta, spółka może także rozważyć udział w projekcie jako partner (konsorcjant) lub podwykonawca. Flavopharma może też podjąć się obsługi menadżersko-administracyjnej przyznanego/realizowanego projektu.

Spółka oferuje organizację szkoleń i konferencji naukowych szczególnie w następujących obszarach tematycznych, zbieżnych z działalnością spółki:
  • zagadnienia dotyczące szeroko pojętej hemostazy (leki przeciwpłytkowe i kardioprotekcyjne, monitorowanie leczenia, diagnostyka itd);
  • suplementy diety - badania na zwierzętach laboratoryjnych;
  • metodologia badań naukowych, przygotowanie publikacji i prezentacji naukowych;
  • biostatystyka, planowanie eksperymentów;
  • diagnostyka laboratoryjna.
Copyright Nazwa.pl