Spółka typu spin-out powstała przy
    Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Planowane i realizowane projekty

Spółka Flavopharma obecnie analizuje możliwości uzyskania finansowania w ramach Funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 oraz Programu Horizon 2020.
Copyright Nazwa.pl